Pornind de la faptul că AICR este o organizaţie neguvernamentală, apolitică şi non-profit, bazată pe voluntariat, reiese că resursele cele mai importante sunt cele umane: voluntarii animați de dorința de face din ce în ce mai multe lucruri frumoase să se întâmple.

Pentru a vă face o imagine cât mai clară asupra organizării asociației și a departamentelor AICR, găsiți mai jos informații suplimentare despre acestea.

 1. Președinte — Anca Balaban 
 2. Vicepreședinte — Cristian Balaban
 3. Secretar general — Andrei Popa-Iscu

Coordonatori și responsabili:

 1. Coordonator Resurse Umane — Evi Ciubotariu
  • Vicecoordonator Resurse Umane — Ștefan Aghițoaie
  • Secretar Resurse Umane — Andreea Sofronie
 2. Coordonator Implementare Proiecte — Speranța Crețu
  • Responsabili implementare „FilMoFest 2015” — P. Anca Balaban
  • Responsabil implementare proiecte sociale și filantropic-religioase (ShoeBox Moinești de Crăciun, Dăruiește Speranță de Paște) — VP. Cristian Balaban
  • Responsabil implementare „Șueta Mamelor” — detalii în curând
  • Responsabil implementare „Club de Carte CitiM” — Mihaela Jescu
  • Responsabil implementare proiect Ziua Iei – P. Anca Balaban
  • Responsabil implementare „Moinești aleargă” — detalii în curând
  • Responsabil proiecte bresle de meşteşugari — Elena Lupu
 3. Coordonator Relații Publice și Imagine Organizațională — P. Anca Balaban
  • Responsabil content writting after events/projects — Bianca Pintilie
  • Responsabil proofreader — Mihaela Rusu
  • Responsabil social promoter — Cătălina Adăscăliței & Alexandra Mazilu
  • Responsabil buletin informativ lunar — detalii în curând
  • Responsabil revista presei locale — detalii în curând
 4. Coordonator Parteneriate și Sponsorizări
  • Responsabil Relații cu Autoritățile Locale Şi Societatea Civilă — Raluca Alăzăroaie
  • Responsabil Relații cu Sponsorii — detalii în curând
  • Responsabili Relații cu Tineretul
   • Ambasador AICR la Liceul Teoretic Spiru Haret — detalii în curând
   • Ambasador AICR la Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu — detalii în curând
 5. Coordonator Juridic – Financiar — Vlad Nechita
  • Consilier juridic — Vlad Nechita
  • Consilier financiar-contabil — detalii în curând

Departamentul Resurse Umane (DRU) – are următoarele atribuţii principale:

 • DRU asigură activitățile privind recrutarea, instruirea, motivarea și recompensarea voluntarilor din cadrul Asociației.
  1. Recrutarea reprezintă raţiunea de a fi a acestui departament, selectarea de noi membri ai asociaţiei făcându-se în 2 sesiuni, primăvara și toamna. Aplicanţii trimit CV-uri și completează un chestionar, urmând să  susţină un interviu pe baza cărora vor fi selectaţi.
  2. Instruirea membrilor proaspăt recrutaţi şi a membrilor vechi se face în principal prin intermediul trainingurilor. Train The Trainers este o sesiune de traininguri ţinută o dată la doi ani prin care membri AICR devin traineri AICR şi asigură nevoia de instruire a asociaţiei. Acest sistem de a oferi înapoi asociaţiei o parte din experienţa acumulată este relevant pentru modul în care AICR îşi continuă existenţa şi îşi valorifică propriile resurse pentru a crea altele şi a progresa continuu.
  3. Motivarea și recompensarea este probabil latura cea mai importantă a activităţii departamentului resurse umane, având ca principal scop creşterea gradului de implicare a membrilor. Prin intermediul evenimentelor dedicate cunoaşterii membrilor între ei, a jocurilor şi a petrecerilor, DRU îşi propune creşterea coeziunii dintre membrii, rezultând în definitiv atât într-o comunicare interpersonală mai bună, cât şi într-o creştere a eficienţei asociaţiei.
  4. Ţine evidenţa voluntarilor activi și implicați în programele desfășurate în cadrul Asociației pentru acordarea diplomelor și distincțiilor specifice.
  5. Gestionează CV-urile, scrisorile de intenție și formularele de aplicație ale voluntarilor.
  6. Întocmeşte certificate şi adeverințe de voluntariat.
 • DRU asigură activitățile privind protocolul și logistica pentru proiectele și evenimentele Asociației.
  1. Colaborează cu toate departamentele în vederea stabilirii necesarului logistic din cadrul Asociației.
  2. Asigură materialele necesare (elementele de birotică și papetărie, aranjamentele florale, materiale protocolare, etc) proiectelor și evenimentelor Asociației.
  3. Pregăteşte şi participă la desfăşurarea activităților asociației, în colaborare cu Departamentul Implementare Proiecte.
  4. Asigură şi răspunde de coordonarea activităţii de transport a bunurilor și materialelor la nivelul Asociației de la sediul asociației la locația de desfășurarea a evenimentelor și proiectelor.
  5. Răspunde de starea tehnică şi estetică a bunurilor.
  6. Asigură întreţinerea şi depanarea echipamentelor IT (laptop, boxe, imprimantă, scanner, videoproiector și accesorii, aparat foto). Realizează intervenții pentru remedierea disfuncţionalităţilor apărute în funcţionarea echipamentelor IT mai sus menţionate.

Departamentul Implementare Proiecte (DIP) – are următoarele atribuţii principale:

 1. Departamentul de Implementare Proiecte este unul strategic, destinat să se asigure că toate proiectele AICR urmează principiile și valorile asociației.
 2. Echipa departamentului monitorizeaza și evalueaza constant impactul adus în societate de initiațivele noastre și vine cu idei noi pentru arii diverse de interes pentru societate și tineri.
 3. Asigură activitățile de planificare privind proiectele culturale, educaționale, sociale, filantropic-religioase, de protecție a mediului și proiectelor de promovare a intereselor comunității.
 4. Participă la întruniri/misiuni pregătitoare în vederea planificării, organizării şi desfăşurării acţiunilor Asociației.
 5. Formulează propuneri de proiecte bazate pe semnalele primite din partea comunității pentru îmbunătăţirea activităţii concrete a Asociației.
 6. Organizează dezbateri publice, întâlniri, conferinţe pe teme specifice și alte tipuri de evenimente.
 7. Evaluează oportunitatea participării AICR la evenimente şi acţiuni publice.

Departamentul Relații Publice și Imagine Organizațională (DRPIO) – are următoarele atribuţii principale:

 1. DRPIO este structura din cadrul AICR abilitată să promoveze proiectele și evenimentele specifice AICR, să propună mesaje şi să redacteze comunicate de presă, să analizeze impactul şi contextul mediatic ale acţiunilor realizate de voluntarii AICR. De asemenea, Departamentul de Relații Publice și Imagine Organizațională preia solicitările mass-media, realizează acreditările de presă şi administrează conţinutul media al paginii de internet a asociaţiei.
 2. Asigură activitățile prin intermediul cărora AICR îşi formează o imagine coerentă, atât în exterior, cât şi în interiorul asociaţiei.
 3. Gestionează participarea reprezentanţilor mass-media la evenimentele organizate de către AICR.
 4. Asigură transmiterea comunicatelor de presă, a discursurilor și a declaraţiilor  către organismele mass-media centrale şi locale, precum şi către instituţiile publice locale.
 5. Arhivează comunicatele de presă ale AICR.
 6. Elaborează proiectele unor tipărituri cu caracter protocolar ale AICR (invitaţii, felicitări, programe etc).
 7. Asigură, în colaborare cu Responsabilul de Protocol, amenajarea corespunzătoare a locațiilor unde urmează să aibă loc evenimentele și proiectele AICR.

Departamentul Parteneriate și Sponsorizări (DPS) – are următoarele atribuţii principale:

 1. DPS are ca principal scop căutarea de viitori colaboratori şi strângerea de fonduri necesare desfășurării campaniilor și proiectelor Asociației.
 2. Departamentul face publicitate colaboratorilor şi sponsorilor la evenimentele asociației în schimbul sponsorizărilor sau al anumitor beneficii (servicii, închirieri, asigurare locație, echipamente logistice, etc.). Sponsorizările (bani, servicii sau materiale) au scopul de a acoperi cheltuielile sau logistica necesare proiectelor organizate de către AICR.
 3. Menţine şi actualizează lista cu datele de contact, numele şi funcția deținută de reprezentanților diferitelor companii partenere.
 4. Colaborează cu instituţiile statului interesate, analizează propunerile venite din partea autorităţilor publice locale şi le susţine.
 5. Menţine şi actualizează lista cu datele de contact, numele şi titulatura oficială a reprezentanților autorităților locale şi ale altor personalităţi ale societății civile.
 6. Iniţiază şi menţine dialogul cu alte ONG-uri, cu reprezentanţi ai societăţii civile, analizează propunerile venite din partea altor ONG-uri şi se implică pentru susţinerea proiectelor acestora.
 7. Coordonează participarea Asociației la dezbaterile şi manifestările mediului non-guvernamental.

Departamentul Juridic – Financiar (DJF) – are următoarele atribuţii principale:

 • Asigură asistenţă juridică și legislativă de specialitate la nivelul Asociației.
  1. Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ;
  2. Întocmeşte, analizează şi avizează contractele de sponsorizare, încheiate la nivelul asociației;
  3. Avizează certificatele şi adeverințele de voluntariat.
 • Asigură asistență financiar-contabilă de specialitate la nivelul Asociației.
  1. Asigură aplicarea corecta a reglementărilor privind contabilitatea ONG-urilor;
  2. Asigură consultanță în relațiile cu autoritățile fiscale;
  3. Asigură întocmirea / completarea documentelor primare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.